A cultural sociological reading of lifestyle migration

Osbaldiston, Nick (2015) A cultural sociological reading of lifestyle migration. Two Homelands, 42. pp. 25-36.

[img] PDF (Published Version) - Published Version
Restricted to Repository staff only

View at Publisher Website: http://twohomelands.zrc-sazu.si/onlinejo...
 
8


Abstract

One of the fundamental issues in lifestyle migration is that the ideals behind it, a quest for a better way of life, are not homogenous across groups and contexts. Unlike other conceptual frameworks within migration, lifestyle migration is embedded in a cultural framing where participants draw from a variety of cultural structures to make sense of their experiences. In this paper, I examine narratives from participants in lifestyle migration in Australia. Buried in these narratives are three broad themes: anti-consumerism, nostalgia and boundary maintenance. Using a cultural sociological lens, I propose that this demonstrates the flexibility of the concept of lifestyle migration but also reflects the usefulness of cultural sociology in unpacking this phenomenon further.

Item ID: 39368
Item Type: Article (Research - C1)
ISSN: 1581-1220
Keywords: lifestyle migration; cultural sociology; time; nostalgia; cultural boundaries
Additional Information:

Abstract (Slovenian) V pričujočem članku avtor v raziskavo koncepta življenjsko-stilskih migracij vpelje sociologijo kulture oziroma za razumevanje pripovedi življenjsko-stilskih migrantov v Avstralijo uporabi Alexandrovo in Smithovo paradigmo (2006). Medtem ko drugi poskusi razumevanja pojava izhajajo iz Bourdieujevske optike (na primer Benson in O'Reilly 2009), ta pristop za pojasnjevanje lastnih migrantskih izkušenj poskuša predstaviti različne kulturne okvire. Kot v svojem delu o raziskovanju kulturnega življenja pokažeta Alexander in Smith (2006), je to mogoče doseči z analizo, v kateri kultura ni obravnavana kot odvisna, ampak kot neodvisna spremenljivka. S te perspektive je mogoče še zlasti kulturo brati kot besedilo, in tako, sledeč Smithovemu (1999) delu, pričujoči članek na podlagi Fryevih (1976) tematskih okvirov »teme vzponov/spustov« razloži, kako življenjsko-stilski migranti svojo migracijsko izkušnjo tipično predstavijo tako, da poudarijo binarno razliko med življenjem pred selitvijo in po njej. V članku obravnavane tri glavne teme ilustrirajo teorija in empirični podatki iz pripovedi samih migrantov; glavne teme so kritika potrošništva, nostalgija in vzdrževanje meja. V vseh primerih so udeleženci za pripovedovanje svojih migracijskih zgodb uporabili svoj lastni kulturni repertoar in svoja minula življenja v mestu uokvirili s »temo propada«: kot individualizirana, nevarna in nezadovoljujoča. Po drugi strani pa so njihova nova življenja v izbranem kraju uokvirjena s »temami zpona«: družabna, svobodna in zadovoljujoča. Tak pristop omogoči premagovanje nekaterih omejitev kulturnih analiz po Bourdieuju, predvsem tistih, povezanih z razredno določenostjo. Čeprav je tak pogled kulturne sociologije morda naiven in ignorira strukture kapitala, nam vendar omogoča, da odpremo celo vrsto kulturnih repertoarjev, iz katerih izhajajo ljudje, kakor trdi Lamont (2006). Poleg tega takšen pogled omogoča razumevanje konceptualnih razlik med življenjsko-stilskimi in drugimi migracijami. Ali natančneje, priseljevanje lahko zaradi 'privlačnosti območja' (amenity migration), ki je po empiričnih lastnostih podoben življenjsko-stilski migraciji, beremo kot koncept, ki se nanaša na razliko med kraji. Življenjsko-stilska migracija pa je lahko in mora biti razumljena kot sociološki termin, ki se zanaša na razkrivanje kulturnih naracij, ki jih ljudje uporabljajo, da bi pojasnili svojo izkušnjo. Uporaba kulturnih naracij je lahko razdrobljena med skupine, ljudi in posameznike ter zahteva poglobljeno etnografsko raziskavo življenjskih slogov in njihovo razlago s pomočjo sociološke teorije. Na tak pristop naletimo v raziskavah življenjsko-stilskih migracij, sociologija kulture pa nam omogoča, da razvijemo popolnejše razumevanje kulture kot strukture z mnogimi vidiki, ne le razrednimi.

Date Deposited: 14 Jul 2015 00:22
FoR Codes: 16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1608 Sociology > 160804 Rural Sociology @ 50%
16 STUDIES IN HUMAN SOCIETY > 1608 Sociology > 160806 Social Theory @ 50%
SEO Codes: 97 EXPANDING KNOWLEDGE > 970116 Expanding Knowledge through Studies of Human Society @ 100%
Downloads: Total: 8
More Statistics

Actions (Repository Staff Only)

Item Control Page Item Control Page